"Dakloosheid,
een stille moordenaar."

GEMIDDELDE LEVENSVERWACHTING IN EUROPA
77 Gemiddelde man 47 Dakloze man
83 Gemiddelde vrouw 43 Dakloze vrouw

FYSIEKE

GEZONDHEIDSPROBLEMEN
chronische stress ongezonde leefomgeving slaapgebrek ongevallen ongezond voedsel drug gebruik

PSYCHOLOGISCHE

GEZONDHEIDSPROBLEMEN
DEPRESSIE + ANGST EN ONRUST + VERSLAVING

ZELFMOORDCIJFER

BIJ DAKLOZEN IS 9 MAAL HOGER
BELGIE TELT VANDAAG
ongeveer 50 000
THUISLOZEN
5 000
mensen wonen
permanent op straat
45 000
mensen hebben geen vaste woonplaats

ONGEVEER 3 MILJOEN MENSEN
ZIJN DAKLOOS IN EUROPA

"Dakloosheid is
een symptoom"

Het is onmogelijk om over dakloosheid te praten zonder het te hebben over armoede. Dakloos zijn is een symptoom: het heeft geen zin het symptoom te bestrijden zonder de onderliggende oorzaken aan te pakken.
HOE WORDEN MENSEN
dakloos?
Gebrek aan betaalbare
WONINGEN
geen vast
INKOMEN

"Armoede blijft stijgen
in Europa"

één op zeven Belgen
leeft in armoede
17%
van de eu
burgers is
blootgesteld
aan armoede

20%

Woont in een ongezonde
woning

10%

Leeft in een gezin waar
niemand een job heeft
IN EUROPA ZIJN 20 MILJOEN KINDEREN BEDREIGD
DOOR ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING

BEKIJK DE FILM